Manažérska masáž – unikátne spojenie klasickej masáže a koučingu v Žiline

V praxi sa stretávame s dvoma odlišnými typmi klientov. Jedni si prídu na masáž oddýchnuť, vypnúť hlavu a počas celej masáže nerozprávajú a mnohí aj spia. Druhý typ klientov je taký, ktorý sa počas masáže rád porozpráva, rozoberie svoje novinky v živote, denné starosti i väčšie zásadnejšie otázky či problémy z práce. Povedali sme si teda, prečo takýmto klientom neponúknuť niečo navyše?

V našom salóne Sensea v Žiline vám ako prví prinášame jedinečný produkt – manažérsku masáž, ktorá predstavuje spojenie klasickej masáže a techniky koučovania. Neznamená to však, že je určená len pre manažérov. Koučovanie je metóda vhodná pre každého, kto chce pracovať na sebe alebo na vzťahoch so svojim okolím. Aktívny koučing je o hľadaní ciest ako byť motivovanejší, spokojnejší i výkonnejší.

Aká je „manažérska masáž“?

Klient prichádza na klasickú masáž (chrbta či celého tela) a počas masáže s ním vedie masér (v našom prípade i kouč) koučovací rozhovor, ktorý smeruje ku konkrétnemu cieľu – ktorý si stanoví v úvode klient. Nie vždy vie klient presne definovať, v čom presne je problém, kam by chcel rozhovor smerovať, ale kouč mu vie pomôcť sa nad tým zamyslieť a uvedomiť si, čo vlastne chce a potrebuje riešiť a aký najbližší krok by mohol urobiť, aby svoju situáciu vyriešil či aspoň zmenil k lepšiemu.

Hľadáme spolu nové možnosti, na ktoré predtým ani nepomyslel. Sústredíme sa primárne na riešenie, nie na utápanie sa v analyzovaní problému. Zameriavame sa na to, čo chce mať klient namiesto stavu, ako to má teraz a hľadáme cesty, ktoré ho tam dostanú a je sám motivovaný po nich ísť. Koučovanie sprevádza klienta v jeho osobných či pracovných témach.

 

Ste prepracovaný? Pomôže vám masáž | Sensea.sk - masáže v Žiline
Manažérska masáž - spojenie klasickej masáže s koučingom | Sensea.sk - kvalitné masáže v Žiline

Aké témy sú vhodné na koučovací rozhovor?

 • riešenie problému v pracovnej situácii

 • riadenie vlastného času

 • urobenie dôležitého rozhodnutia, životnej zmeny

 • zlepšenie výkonnosti, využitie svojho potenciálu naplno

 • zvládanie zmien a výziev, stresu, strachu z neúspechu

 • nízka motivácia

 • ujasnenie si priorít v živote/práci

 • rozvíjanie sebavedomia

 • bariéry, ktoré nám bránia posunúť sa ďalej,

 • hľadanie spokojnosti v živote

 • zlepšenie komunikácie s okolím a mnohé ďalšie.

Objavte dokonalé spojenie klasickej masáže a koučingu
Rezervovať manažérsku masáž

Koučing pri masáži? Vyskúšajte to!

Koučovanie ukazuje klientovi, že má možnosť voľby a sám je tvorcom svojho vlastného života, učí ho prijať za to zodpovednosť. Nie je to školenie, tréning či psychoterapia. Koučing tiež neznamená psychologické poradenstvo, aj keď využíva mnohé z jeho prvkov – dôverný rozhovor, empatické aktívne počúvanie alebo prácu s otázkami.

Nesústredí na minulosť, ale snaží sa nachádzať konštruktívne riešenia pre budúcnosť. Kouč vám nebude hovoriť, čo máte či nemáte robiť, ani nebude riešiť veci za vás.

Základnou technikou koučovania je kladenie otázok. Kouč vedie koučovaného pomocou vhodných otázok k tomu:

 • aby si uvedomil, aká je aktuálne jeho realita

 • aké rôzne má možnosti riešenia

 • aké sú výhody a riziká daných variantov riešení

 • a aby prijal zodpovednosť za svoje rozhodnutie a postupne ho zrealizoval.

Klasická masáž v centre Žiliny | Sensea.sk -kvalitné masáže v Žiline
Masáž lávovými kameňmi pre dokonalý relax | Sensea.sk - kvalitné masáže v Žiline

Keď je kouč masérom a masér koučom

Kouč nenúti koučovaného do niečoho, čo mu nesedí a čo nechce robiť. Kouč nepomáha koučovaním klientovi len vyriešiť konkrétny problém, ale naučí ho týmto spôsobom aj ako postupovať v budúcnosti a poradiť si sám s podobnou situáciou. Rozvíja sa tým jeho potenciál, sebadôvera a schopnosti.  Zmyslom metódy je pomôcť klientovi, aby si s problémom sám primeraným spôsobom poradil.

Koučovanie je založené na presvedčení, že človek má kľúčové zdroje na vyriešenie problémov k dispozícii a je potrebné mu len pomôcť, aby začal svoj potenciál čo najefektívnejšie využívať. Počas manažérskej masáže má teda klient šancu stanoviť si cieľ rozhovoru, následne hľadať cestu, ako sa k nemu dostane a prebrať zodpovednosť za jeho dosiahnutie. Niektoré témy sú veľmi obšírne, takže na nich môžeme pracovať i na viacerých stretnutiach.

Ak vás ponúkaný produkt zaujal, budeme sa na vás tešiť v našom salóne.

Vyskúšať manažérsku masáž a zažite niečo nové
Rezervovať manažérsku masáž