Project Description

Manažérska masáž s koučingom v Žiline

Manažérska masáž s koučingom

Manažérska masáž s koučigom

Manažérska masáž je unikátny produkt, ktorý v sebe spája relaxáciu masáže a zároveň prácu na svojom osobnostnom rozvoji. Je určená nielen pre manažérov, ale pre všetkých aktívnych ľudí, ktorí nevedia ani počas masáže odpočívať a chceli by počas času, kedy ich telo relaxuje, pracovať na nejakej pracovnej alebo osobnej téme prostredníctvom metódy aktívneho koučovania.

  • vhodné pre každého

  • spojenie masáže s aktívnym koučingom

  • nasmerovanie k riešeniu problému

  • maximálne využitie času na masáži

Základnou metódou koučovania je kladenie vhodných otázok, ktoré má za cieľ priviesť klienta k tomu, aby na svoje otázky našiel vlastné odpovede, stanovil svoju víziu budúcnosti, odvodil z nej svoje ciele a krok za krokom ich začal uskutočňovať.

Koučovanie pracuje s potenciálom človeka, ako ho odhaliť, správne nasmerovať, využiť a ako odstrániť vnútorné bariéry, ktoré človeka blokujú, napríklad strach z neúspechu či nízke sebavedomie. Koučovanie sa nesústredí na minulosť, ale snaží sa nachádzať konštruktívne riešenia pre budúcnosť. Je metódou vhodnou na aktívne riešenie problémov, hľadanie skrytého potenciálu,  zvyšovanie tvorivosti, objavovanie vlastných vízií, pričom posilňuje pozitívne zážitky a zameriava sa na riešenia.

Ak si chcete počas masáže nahlas spoločne s koučom popremýšľať a posunúť sa niekam ďalej s akoukoľvek otázkou, je tento produkt pre vás tá pravá voľba.

2019-04-18T13:51:32+01:00

Bankovanie

Bankovanie je stará čínska liečebná metóda používaná pri liečbe pohybového aparátu, ideálny doplnok ku klasickej masáži.